Intervenció en el debat parlamentari sobre el procés constituent

Intervenció en el debat parlamentari sobre el procés constituent, vídeo, 27.07.16

Anuncis