10 propostes de canvi organitzatiu

1. Impulsar un Sistema d’avaluació de representants i càrrecs institucionals
2. Mantenir el criteri “un electe, un càrrec, un sou”
3. Assegurar la igualtat efectiva de gènere a llistes i òrgans del partit (50%-50% alternativament) i impulsar l’Observatori de la igualtat (per temes de paritat, discapacitat, joves, gent gran)
4. Impulsar el programa “Agrupacions obertes” (seus obertes, funcionament com a associacions cíviques, esdevenir agents socials actius en el territori)
5. “Digitalització” (agrupació virtual, consultes a través d’internet, debats oberts, xarxa socialista)
6. Crear una Comissió independent per vetllar per l’aplicació del Codi Ètic
7. Convocar una Conferència política anual (1 cop de cada 3, Congrés ordinari)
8. Criteris per conformar la Comissió Executiva del partit (màxim 21 membres, vetllar perquè no hi hagi un excés de càrrecs institucionals per assegurar una dedicació suficient, convidar representants de les corrents d’opinió, 6 àrees: Medi ambient, sostenibilitat i territori; Política municipal; Polítiques públiques i Estat del benestar; Economia, treball i sindicalisme; Cultura i relacions amb la societat; Societat del coneixement, innovació, ciència, tecnologia i Universitat)
9. Impuls a la sectorialització (diferenciar entre 4 tipus d’organitzacions sectorials: grups de suport a l’acció institucional, coordinadores d’electes d’un mateix àmbit temàtic, les actuals sectorials i organitzacions externes al partit -fòrum ecològic, gent gran, discapacitat-)
10. Repensar el PSC com a laboratori d’idees (FRC com a think tank, activació de les comissions del Consell Nacional)

Anuncis