NORMES

Article 29 del Reglament del 13è Congrés del PSC

L’elecció del Primer/a Secretari/a del PSC es farà mitjançat un procediment de primàries en què participaran tots els militants del Partit entre els vint i set dies anteriors a la inauguració del Congrés. Les candidatures a Primer/a Secretari/a hauran de ser presentades amb l’aval d’un mínim del 20% dels membres del Consell Nacional o del 5% dels militants, segons el cens tancat del Congrés, davant la Mesa del Consell Nacional que actuarà d’autoritat electoral. En el cas que només fos proclamat/da un candidat o candidata , la Mesa del Consell Nacional, d’acord amb la Comissió Executiva del Partit, acordarà el procés de ratificació que s’hagi d’aplicar. En qualsevol cas haurà d’haver la ratificació del Ple del Congrés. La Secretaria d’Organització del Partit, d’acord amb la Mesa del Consell Nacional, establirà les urnes, les paperetes, els llocs de les votacions. L’escrutini serà responsabilitat dels membres de cadascuna de les meses electorals que s’hagin establert. Resultarà proclamat candidat/a a Primer/a Secretari/a del PSC qui hagi obtingut un major nombre de vots una vegada sumat l’escrutini de totes les meses electorals. En cas de dubtes sobre la interpretació d’aquest article seran d’aplicació les disposicions del Reglament d’eleccions primàries obertes a la ciutadania per a l’elecció del candidat o candidata a la Presidència de la Generalitat.

 

Calendari del procediment de primàries del 13è Congrés del PSC

Termini presentació precandidatures: 19 – 21 setembre

Recollida d’avals: 21 – 28 setembre

Proclamació de candidatures: 29 de setembre

Campanya informativa de les candidatures: 30 de setembre a 14 d’octubre

Jornada de votació per elegir la Primera Secretaria del PSC: 15 d’octubre

13è Congrés del partit: 4, 5 i 6 de novembre

 

Informació sobre el procediment per avalar els pre-candidats

Informació sobre com exercir el dret a vot

 

Enllaços útils

Reglament del 13è Congrés del PSC

Reglament de primàries del PSC (norma supletòria)

Estatuts i Codi ètic del PSC

Web del Congrés Obert

 

Anuncis