Carta als militants i a les militants socialistes

newsletter_02-09

Benvolguda companya / benvolgut company,

T’escric aquest darrer missatge de campanya electoral per dir-te que és molt important que demà dissabte vagis a votar.

La participació és una conquesta a la qual no volem renunciar.

És important que amb la teva participació demostris que fer primàries per escollir líders, o fer consultes per tal que els militants decideixin qüestions transcendentals, són noves i millors maneres de fer política a les quals no volem renunciar. I la millor manera de demostrar que no volem renunciar-hi és participar.

Faci el que faci el PSOE, el PSC ha de votar no a Rajoy.

Com bé saps fa dies que reclamo al PSOE una consulta a la militància socialista sobre un eventual canvi de posició respecte de la investidura de Mariano Rajoy. També coneixes quina és la meva opinió. Faci el que faci el PSOE, el PSC ha de mantenir la seva posició contrària a la investidura de Rajoy. Perquè no compartim la seva política econòmica i social. Perquè no el creiem capaç, ni amb la voluntat suficient, de lluitar contra la corrupció. I perquè no podem de cap manera avalar la continuïtat de qui no ha volgut obrir un diàleg per resoldre l’encaix de Catalunya amb la resta d’Espanya. Per defensar tot això necessitem un lideratge sòlid i influent.

newsletter_02-03

La relació federal amb el PSOE ha estat un èxit que cal mantenir.

A propòsit del PSOE i de les veus que posen en qüestió la relació del PSC amb el socialisme espanyol, vull dir-te que sóc dels que pensen que la unificació socialista de l’any 1978 va ser la decisió política més encertada presa a la història del socialisme a Catalunya. L’aliança federal del socialisme català amb el PSOE ha proporcionat els avenços més importants mai vistos, tant en el benestar de les classes populars i treballadores a Catalunya i a tota Espanya, com en el desenvolupament de l’autogovern de Catalunya.

És un fet innegable que el socialisme espanyol es troba avui en una situació delicada. I no seria positiu ni per al PSC ni per al PSOE trencar la seva relació federal. Afegiria nous problemes sense resoldre’n cap. Al contrari, hem de contribuir a resoldre la difícil situació creada, des de la coherència política i amb l’activació urgent dels nostres mecanismes democràtics.

Vull un partit útil per a la societat.

Demano el teu vot si penses que el partit ha d’afrontar de forma consensuada els necessaris canvis polítics i organitzatius per fer-lo més útil com a instrument de transformació social. Coneixes el meu esperit integrador. L’he demostrat sempre.

newsletter_02-04

 

Tinc arguments sòlids i lideratge reconegut.

Demano el teu vot si penses que no convé introduir canvis en el nostre rumb i en les nostres posicions polítiques fonamentals sense una necessària i profunda reflexió col·lectiva. Saps que al partit li cal tenir una estratègia i un missatge consistents, que la gent entengui i que no vagi canviant cada poc temps en funció de modes o rampells. Em coneixes de fa temps i saps que acostumo a pensar molt els passos a donar i que tinc arguments sòlids, que reconeixen fins i tot els nostres adversaris.

Demano el teu vot si creus que és important, i sobretot, útil per al PSC i per als interessos dels catalans tenir com a Primer Secretari a una persona com jo, amb un lideratge reconegut dins i fora del partit, a Catalunya i també en el conjunt d’Espanya.

Ofereixo la meva experiència i capacitat.

Demano el teu vot si penses que cal aprofitar les persones amb experiència. Si penses que l’important no és l’edat de la persona, ni el temps que fa que milita al partit, sinó el fet de tenir una actitud oberta a les innovacions i als canvis. Crec que sóc d’aquesta classe de persones: tinc experiència i una mentalitat oberta.

newsletter_02-05

Demano el teu vot per continuar el treball iniciat.

En definitiva, demano el teu vot per continuar liderant el PSC i poder afrontar els canvis necessaris per millorar el partit amb esperit integrador; per proposar al conjunt del partit l’estratègia a seguir cap endins i cap enfora, amb la mirada posada en el futur però fent cada pas amb seguretat; i per tenir tota la força dels socialistes per seguir plantant cara a la insensata deriva independentista al Parlament de Catalunya.

Moltes gràcies.

iceta_signatura

“No hay socialismo sin revolución” (Cartells socialistes)

Miquel Iceta balla al ritme de Queen a “El Hormiguero 3.0”

 

 

 

Anuncis

Carta a los militantes y a las militantes socialistas

newsletter_02-10

Querida compañera / querido compañero,

Te escribo este último mensaje de campaña electoral para decirte que es muy importante que mañana sábado vayas a votar.

La participación es una conquista a la que no vamos a renunciar.

Es importante que con tu participación demuestres que la celebración de primarias para escoger líderes, o hacer consultas para que los militantes decidan cuestiones trascendentales, son nuevas y mejores maneras de hacer política a las que no queremos renunciar. Y la mejor manera de demostrar que no queremos renunciar es participar.

Haga lo que haga el PSOE, el PSC ha de votar no a Rajoy.

Como bien sabes, hace días que reclamo al PSOE una consulta a la militancia socialista sobre un eventual cambio de posición respecto de la investidura de Mariano Rajoy. También conoces cuál es mi opinión. Haga lo que haga el PSOE, el PSC debe mantener su posición contraria a la investidura de Rajoy. Porque no compartimos su política económica y social. Porque no lo creemos capaz, ni con la voluntad suficiente, de luchar contra la corrupción. Y porque no podemos de ninguna manera avalar la continuidad de quien no ha querido abrir un diálogo para resolver el encaje de Cataluña con el resto de España. Para defender todo esto necesitamos un liderazgo sólido e influyente.

newsletter_02-06

La relación federal con el PSOE ha sido un éxito que hay que mantener.

A propósito del PSOE y de las voces que ponen en cuestión la relación del PSC con el socialismo español, quiero decirte que soy de los que piensan que la unificación socialista del año 1978 fue la decisión política más acertada en la historia del socialismo en Cataluña. La alianza federal del socialismo catalán con el PSOE ha proporcionado los avances más importantes nunca vistos, tanto en el bienestar de las clases populares y trabajadoras en Cataluña y en toda España, como en el desarrollo del autogobierno de Cataluña.

Es un hecho innegable que el socialismo español se encuentra hoy en una situación delicada. Y no sería positivo ni para el PSC ni para el PSOE romper su relación federal. Añadiría nuevos problemas sin resolver ninguno. Al contrario, debemos contribuir a resolver la difícil situación creada, desde la coherencia y con la activación urgente de nuestros mecanismos democráticos.

Quiero un partido útil para la sociedad.

Pido tu voto si piensas que el partido tiene que afrontar de forma consensuada los necesarios cambios políticos y organizativos para hacerlo más útil como instrumento de transformación social. Conoces mi espíritu integrador. Lo he demostrado siempre.

newsletter_02-07

Tengo argumentos sólidos y liderazgo reconocido.

Pido tu voto si piensas que no conviene introducir cambios en nuestro rumbo y en nuestras posiciones políticas fundamentales sin una necesaria y profunda reflexión colectiva. Sabes que el partido tiene que tener una estrategia y un mensaje consistentes, que la gente entienda y que no vaya cambiando cada poco tiempo en función de modas o impulsos. Me conoces hace tiempo y sabes que suelo pensar mucho los pasos a dar y que tengo argumentos sólidos, que reconocen incluso nuestros adversarios.

Pido tu voto si crees que es importante, y sobre todo, útil para el PSC y para los intereses de los catalanes tener como Primer Secretario a una persona como yo, con un liderazgo reconocido dentro y fuera del partido, en Cataluña y también en el conjunto de España.

Ofrezco toda mi experiencia y capacidad.

Pido tu voto si piensas que hay que aprovechar las personas con experiencia. Si piensas que lo importante no es la edad de la persona, ni el tiempo que lleva militando en el partido, si no el hecho de tener una actitud abierta a las innovaciones y los cambios. Creo que soy de esa clase de personas: tengo experiencia y una mentalidad abierta.

newsletter_02-08

Pido tu voto para continuar el trabajo iniciado.

En definitiva, pido tu voto para seguir liderando el PSC y poder afrontar los cambios necesarios para mejorar el partido con espíritu integrador; para proponer al conjunto del partido la estrategia a seguir para crecer hacia adentro y hacia afuera, con la mirada puesta en el futuro pero haciendo cada paso con seguridad; y para tener toda la fuerza de los socialistas para seguir haciendo frente a la insensata deriva independentista en el Parlamento de Cataluña.

Muchas gracias.


“No hay socialismo sin revolución” (Cartells socialistes)
Miquel Iceta baila al son de Queen en “El Hormiguero 3.0”